К сведению акционеров

06.05.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Файл пiдпису

 

03.12.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

22.11.2018

Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляємо, що на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: загальна кількість акцій становить 24 000 000 (двадцять чотири мільйони) акцій простих іменних; з них голосуючих акцій 22 430 755 (двадцять два мільйони чотириста тридцять тисяч сімсот п'ятдесят п'ять) акцій простих іменних.

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Годовая регулярная информация за 2015 год

Особая информация (2014 сентябрь) о смене Генерального директора

Годовая регулярная информация за 2013 год

Годовая регулярная информация за 2012 год

Звiт оператора телекомунiкацiй про якiсть телекомунiкацiйних послуг (2012 р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента